top of page

Rekisteriseloste

HENKILÖREKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 16.1.2017

 

 

1 Rekisterinpitäjä

 

MPVSports Oy

Yritystie 5

40320 Jyväskylä

y-tunnus 1962216-8

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Petri Pykälämäki

MPVSPorts Oy

petri.pykalamaki@jumppark.fi

 

3 Rekisterin nimi

 

Jump Park sähköisen palvelujärjestelmän (Enkora) asiakastietorekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja turvallisuudesta huolehtiminen varmistamalla, että asiakkaat ymmärtävät palvelujen käytön riskit, vaarat, ehdot, säännöt ja rajoitteet. Asiakkailta kerätään kohdassa 5 mainitut henkilötiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käyttää Jump Park-liikuntapalvelujen palveluita ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakkaan luvalla markkinointitarkoitukseen (mm. Jump Park-liikuntapalvelujen asiakaskirje).

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, asiakasryhmä, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pääsyoikeus palveluihin (kurssimaksu, liikuntapassin liikuntakausi tai vastaava), tunniste automaattista kulunvalvontaa varten (RFID-kortti), asiakkaan tekemän palveluiden varaukset, maksut, peruutuksen ja osallistumiset sekä markkinointilupa/markkinointikielto.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan Jumppark-liikuntapalveluille asiakaspalvelupisteessä tai sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä luovuttama tieto.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Järjestelmään on käyttöliittymä internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot ja varaustiedot palveluihin sekä muuttaa tietoja.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Asiakas voi tarkistaa omat tietonsa internetissä, joten tietoja on mahdollista käyttää kaikkialta maailmasta. Tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietokanta sijaitsee Enkora Oy:n valvomissa tiloissa. Kaikki asiakastietoja koskeva tietoliikenne salataan. Asiakas pääsee omalla käyttäjätunnuksellaan vain omiin asiakastietoihinsa.

bottom of page